خدمات

شرکت همایش گستران ایماژ در راستای برگزاری نمایشگاه های فناوری اطلاعات و ارتباطات و سهولت در برگزاری این نمایشگاه ها اقدام به ارائه بسیاری از خدمات نموده است که شامل موارد زیر مشود:

  1. طراحی و چاپ
  2. غرفه سازی
  3. اعزام هیات های تجاری به نمایشگاه ها

 

غرفه سازی

JoomShaper