مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه علم و صنعت ایران از پذیرش 10 واحد فناور جدید در این مرکز در سال گذشته خبر داد.

دکتر سید علی اصغر بهشتی شیرازی گفت: پذیرش 10 واحد فناور دانش بنیان در سال گذشته، نشان از گرایش روزافزون دانشگاهیان به تاسیس شرکت های دانش بنیان دارد و این مرکز نیز درنظردارد با توسعه فضای فیزیکی و ارائه خدمات، زمینه رشد بیش از پیش واحدهای فناور را فراهم آورد.

وی شمار واحدهای فناور دانش بنیان فعال مستقر در مجموعه مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه علم و صنعت ایران را 26 واحد اعلام کرد.

در سال 95 واحدهای فناور دانش بنیان جدید شامل «پایش هوشمند زیر بنا»، «فراصنعت موج»، «ریل اندیشان دانا»، «راهکار پردازش ژرف»، «آتی بین فن آور پارس»، «پرهیب هنر پارس»، «نوآوران صنعت ریلی پایش»، «مهبانگ فناوری های پارس» و «بهین سازان فرآیند امین» برای استقرار در مرکز رشد دانشگاه علم و صنعت پذیرفته شدند.

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه علم و صنعت یادآور شد: با توجه به برنامه راهبردی دانشگاه مبنی بر حمایت از تجاری سازی یافته های پژوهشی، دو شرکت «تکین مقاوم سازی مواد پیشرفته» و «مگاموج ایرانیان» نیز بر اساس آیین نامه حمایت از شرکت های دانش بنیان دانشگاه در این مرکز رشد مستقر شده اند. 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی

JoomShaper