گروهی از محققان بین المللی روش جدیدی را برای ذخیره سازی اطلاعات بر روی یک اتم واحد ابداع کرده اند. آنان به این منظور از خواص مغناطیسی اتم برای کدگذاری داده ها استفاده کرده اند.

کدگذاری داده ها ابتدا در سطح مولکولی صورت گرفته و بدین منظور آهن رباهای تک اتمی ابداع شده است. همچنین برای تکمیل این فرایند از عنصر ۶۷ جدول مندلیف یعنی هلیوم هم استفاده شده است. زیرا هلیوم با تک الکترون هایی احاطه شده که با شرایط میدان مغناطیسی مطابقت دارند.

استفاده از این روش، مجموعه باثباتی را به وجود آورده که از قابلیت ذخیره سازی اطلاعات برخوردار است. گروه تحقیقاتی اتم های هلیوم را در درون اکسید منیزیم فلزی قرار داد و از این طریق مانع از جدایی مولکول ها از یکدیگر به علت تاثیرپذیری از دیگر الکترون ها شد.

ایجاد چنین وضعیت باثباتی ذخیره سازی اطلاعات بر روی تک اتم ها را برای مدتی طولانی ممکن می کند. از این میدان های مغناطیسی برای کدگذاری اطلاعات باینری یا صفر و یک ها می توان استفاده کرد و در چنین شرایطی اتم ها به واحدهای ذخیره سازی اطلاعات یا بیت مبدل می شوند.

محققان با انجام تحقیقات بیشتر موفق شدند در نهایت دوبیت اطلاعات را بر روی هر یک از این اتم ها ذخیره کنند و این ذخیره سازی پایدار باقی ماند.

کارشناسان تحقق این هدف را گامی مهم برای پیشبرد فناوری رایانه ای می دانند و می گویند با تکمیل این دستاورد می توان حجم بیشتری از اطلاعات را بر روی هارددیسک ها در دمای کم ذخیره کرد و حتی در صورت وقوع مشکل برای هارددیسک ها امکان بازیابی داده ها ساده تر خواهد بود.

 

 

 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی

JoomShaper